ZakaHom-e

Éves közgyűlés

Zákányszéki Otthonokért Egyesület Elnökségétől

Zákányszék

M E G H I V Ó

A Zákányszéki Otthonokért Egyesület (ZakaHom-e) 2017. március 27-én 17 órakor a zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár emeleti könyvtárában (Dózsa György u. 45. sz.) tartja éves közgyűlését.

A Közgyűlés napirendje:

  1. Az egyesület elnökének éves beszámolója, a 2017. évi főbb célkitűzések, feladatok ismertetése.

Előadó: Börcsök Zoltán, az egyesület elnöke

  1. Éves pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági melléklet elfogadása.

     

A 2017. évi költségvetés meghatározása, elfogadása.

Az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója.

Előadó: Nagyné Csóti-Gyapjas Mária, az egyesület elnökhelyettese,

Petákné Fazekas Aranka EB elnöke

  1. Egyebek.

A Közgyűlés ülése nyilvános. Kérjük, esetleges részvételi szándékát szíveskedjen előzetesen jelezni Paraginé Tóth Edinának, az egyesület titkárának, a 62/290-403 telefonszámon.

Z á k á n y s z é k, 2017. március 7.

Az Elnökség nevében:

Börcsök Zoltán
az egyesület elnöke

Comments are closed.

The comments are closed. Submitted in: hirek |